:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

12 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลชีลอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดพุทโธวาท และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์วัดพุทโธวาท หมู่ 16 ตำบลชีลอง และวัดบ้านหัวหนอง  หมู่ที่ 14 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร