:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565

1 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลชีลอง นำโดย นายชลิต บุญชูรัตนภาพ นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง มอบหมายให้ นายทองพูน กล้าไพรี รองนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง เป็นประธานประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ และแจ้งแนวทางปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการ และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมภูคุ้มข้าว เทศบาลตำบลชีลอง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร