:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: สำรวจข้อมูลคนพิการทางการมองเห็นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัยและวาตภัย)

1 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลชีลอง นำโดย นายชลิต บุญชูรัตนภาพ นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง มอบหมายให้ นายทองพูน กล้าไพรี, นางรันดร จำนงธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชีลอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการทางการมองเห็นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัยและวาตภัย) หมู่ที่ 4, 10, 12 และหมู่ที่ 13 จำนวน 10 ราย เพื่อขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสมาคมคนตาบอดไทย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร