:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส ต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน

19 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ (19 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายชลิต บุญชูรัตนภาพ นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง และนายกฤษณ์ ทรายทองสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลชีลอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชีลอง ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชีลอง ร่วมกันประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.   นโยบายมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2.   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.   นโยบายและแสดงเจตจำนง การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

4.   การปรับปรุง/ทบวนโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

5.   กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ

6.   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชีลอง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลชีลอง

    ร่วมกันแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร