:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: การบูร

10 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

ชื่อผลิตภัณฑ์  :   การบูร

รายละเอียด    :  การบูรรูปต่างๆ เช่น ฟังทอง, ส้ม, ลิ้นจี่

ราคา           :  30 - 50 บาท

ผลิตโดย       :  กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ

ติดต่อ          :  นางอุ่น  ตอพล  ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุ โทร. 087-7263747

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร