:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: น้ำมันเหลือง

4 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

ชื่อผลิตภัณฑ์  :   น้ำมันเหลือง

รายละเอียด    :  บรรเทาอาการปวดเมื่อย คลายเส้น เคล็ดขัดยอก เวียนศรีษะ คัดจมูก

ราคา           :  20 บาท

ผลิตโดย       :  กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ

ติดต่อ          :  นางอุ่น  ตอพล  ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุ โทร. 087-7263747

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร