:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
 
เทศบาลตำบลชีลอง
เลขที่ 148 หมู่ 2 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 0-4405-21512
E-mail : saraban@cheelong.go.th
Website : www.cheelong.go.th 
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลชีลอง

 

แผนที่เทศบาลตำบลชีลอง