:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางทองฮัก-บ้านนางสุภา ไรแชร์ท)หมู่ที่ 4 บ้านโนนหว้านไพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 21 ก.ค. 2563

รายละเอียด:


file

news_22_2022_9_24_314971.pdf