ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.ชีลอง เป็นอย่างไร

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

WEBMAIL

Click Here to get Free Counterดอกไม้ประจำ อบต.ชีลอง


ดอกสุพรรณิกา (ดอกฝ้ายคำ)
สมุดเยี่ยม - ติดต่อ อบต.
ชีลอง
GUESTBOOK

ตราองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูลที่พัก และ ร้านอาหาร

              ข้อมูลที่พักของตำบลชีลอง
โรงแรมการ์เด้นท์ฮิลล์
                          318 ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า หมู่ 17  บ้านหนองบัวขาว  ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
                         ราคาห้องละ 400.- บาท ต่อ 1 คืน ( สำรองที่พัก 081-9772943 )

                                                             
สบายดี วิลเลจ ชีลอง
                          34/5 ถนนชีลอง - หนองนาแซง บ้านชีลอง หมู่ 16 ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
                         ราคาห้องละ - บาท ต่อ
399.- บาท ต่อ คืน ( สำรองที่พัก 085-7783182 )

                     
                                             

           ข้อมูลร้านอาหารในตำบล
 ร้านป่าสักลาบก้อย
   
               ตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิบ้านเขว้า บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่  17   ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
               ประเภทอาหาร ลาบ , ก้อย , เนื้อทอด , ไส้กรอก
               บริหารงานโดย คุณ สง่า งาคม บริการเป็นกันเอง อาหารถูกปาก ราคาประทับใจ
 

ร้านก๋วยเตี๋ยวเกาลูน

   
           ตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิบ้านเขว้า บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่  17   ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
               ประเภทอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ,เกาลูน ราคาชามละ 20 - 25 บาท

               บริหารงานโดย คุณฉะอ้อน จำนงค์ธรรม รสชาดอร่อยต้นตำหลับก๋วยเตี๋ยวเกาลูน (ลูกชิ้นเนื้อวัวแท้100เปอร์เซ็นต์)

          
               

 


               


                           
      

   

                          

                                                                                                                         

ข้อมูลที่พัก และร้านอาหารของตำบลชีลอง
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ