ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.ชีลอง เป็นอย่างไร

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

WEBMAIL

Click Here to get Free Counterดอกไม้ประจำ อบต.ชีลอง


ดอกสุพรรณิกา (ดอกฝ้ายคำ)
สมุดเยี่ยม - ติดต่อ อบต.
ชีลอง
GUESTBOOK

ตราองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูล สินค้า OTOP ภูมิปัญญาชาวบ้าน

          การปั้นโอ่งเก็บน้ำ
อาชีพการปั้นโอ่งเก็บน้ำฝน
 

                          สถานที่ตั้ง /ผลิต  บ้านชีลอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 16  ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

     


                         

                                                          

           งานจักสานและผลิตภัณฑ์จากไม้
  ตุ้มนกเขาหรือกรงนก
                        สถานที่ตั้ง /ผลิต บ้านหนองสระ หมู่ที่ 3  ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

                           

  

    

  

 

  

 โทร.086- 2476344 , 081-1044335
             สถานที่ตั้ง /ผลิต 124 บ้านชีลอง หมู่ที่ 1   ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โทร.086-2476344 , 081-1044335        

              

                     สถานที่ตั้ง /ผลิต บ้านหนองสระ หมู่ที่ 3  ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( นายสละ   อินทร์ชีลอง )

 

 ตะกร้าสานจากทางมะพร้าว และ ดอกไม้จากขวดพลาสติก   ( นายสละ   อินทร์ชีลอง )

         

หน้าถัดไป
              ขนาดใหญ่ ราคา 200 บาท                               ขนาดกลาง ราคา 150 บาท                                   ขนาดเล็ก ราคา 100 บาท
  ราคาต้นละ 50 บาท                                            ราคาต้นละ 50 บาท
 เกวียนขนาดเล็ก

      

                                    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง โทร. 0-4405-1100-1

ข้อมูลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) ของตำบลชีลอง
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ