ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.ชีลอง เป็นอย่างไร

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

WEBMAIL

Click Here to get Free Counterดอกไม้ประจำ อบต.ชีลอง


ดอกสุพรรณิกา (ดอกฝ้ายคำ)
สมุดเยี่ยม - ติดต่อ อบต.
ชีลอง
GUESTBOOK

ตราองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูล สินค้า OTOP ภูมิปัญญาชาวบ้าน

          ไม้กวาดทางมะพร้าว ชมรมผู้พิการตำบลชีลอง

                         

     
                         

                                                          

 

 

 

 

                           

  

    

  

 

  

สถานที่จัดทำคือที่ทำการกลุ่มผู้พิการตำบลชีลอง บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15
ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โทร.
087-4469904

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม้กวาดทางมะพร้าวที่ทำเสร็จพร้อมจำหน่าย ซึ่งราคาขายส่ง 30 บาท ราคาขายปลีก 40 บาท ต่อ 1 ด้าม
(หากท่านซื้อจำนวนมากลดพิเศษ)

         

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ นายสุทัศน์  จำนงค์บุญ ประธานกลุ่มผู้พิการตำบลชีลอง โทร. 087-4469904
หรือติดต่อได้ที่ นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลชีลอง นางสาวสุจิตรา  กุลแก้ว โทร. 087-8794677

      

               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง โทร. 0-4405-1100-1

ข้อมูลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) ของตำบลชีลอง
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ