ภาพสถานที่พัก สบายดี วิลเลจ ชีลอง ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ

 มีแอร์ พัดลม ตู้เย็น ทีวี น้ำอุ่น ให้บริการ
 จองที่พักได้ที่ โทร.085 - 7783182

Click Here to get Free Counter
จำนวนผู้ชมเริ่ม 12 ส.ค.51
cheelong1@cheelong.go.th
WEBMAIL

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล 17 หมู่บ้าน
การคมนาคม
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร/ที่พัก
สินค้า OTOP
งบทดลอง
งบรายรับ-จ่าย
งบประมาณประจำปี
จังหวัดชัยภูมิ
กรมสรรพากร
กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงาน กพ.
สำนักงาน กถ.
สำนักงาน กกต.
สำนักงาน สตง.
อบต.ทั่วไทย
อบต.บุ่งคล้า
อบต.ห้วยบง
อบต.โพนทอง
อบต.บ้านเล่า
อบต.โนนสะอาด


 

 

 

ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.ชีลอง เป็นอย่างไร

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com
ดอกไม้ประจำ อบต.ชีลอง


ดอกสุพรรณิกา (ดอกฝ้ายคำ)

 

สมุดเยี่ยม - ติดต่อ อบต.
ชีลอง
GUESTBOOK

ตราองค์การบริหารส่วนตำบล