เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
เทศบาลตำบลชีลองร่วมกับโรงเรียนชีลองวิทยา และพี่น้องประชาชนตำบลชีลอง ร่วมถวายเทียพรรษาตามวัดต่างๆ ในตำบลชีลอง ประจำปี 2562