เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
เทศบาลตำบลชีลองร่วมกับโรงเรียนชีลองวิทยา และพี่น้องประชาชนตำบลชีลอง ร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำในตำบลชีลอง ประจำปี 2562