เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
เทศบาลตำบลชีลองจัดโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลชีลองขอขอบคุณ เทศบาลตำบลทุ่งทอง และเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ที่นำรถบรรทุกน้ำมาช่วยในการฝึกฯ
เทศบาลตำบลชีลองขอขอบคุณ คณะครูฝึกจาก ปภ.จังหวัดชัยภูมิ