เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
ต้อนรับนายอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ( ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘)
   
ซุ้มอาหาร เทศบาลตำบลชีลอง
ต้อนรับท่านนายอำเภอเมืองชัยภูมิ ท่านไพศาล  ศิลปวัฒนานันท์
ส่วนราชการต่างๆ ร่วมรับประทานอาหารกับท่านนายอำเภอเมืองชัยภูมิ
ซุ้มอาหารของส่วนราชการต่างๆ
   
..ร่วมถ่ายรูปกับท่านนายอำเภอคนใหม่..
   
..นายสงบ  สุขนาแซง นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง นางสาวตะวันณา  เตชิณี มอบช่อดอกไม้ต้อนรับท่านนายอำเภอเมืองชัยภูมิ..