เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
พิธีเปิดโครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย นุ่งไทย นุ่งซิ่นทุกวันพระ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)
   
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย นุ่งไทย นุ่งซิ่น ทุกวันพระ
และพิธีลงนามพันธสัญญาความร่วมมือโครงการฯโดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมลงนาม ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วันนี้ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
ส่วนราชการต่างๆ ร่วมลงนามให้ความร่วมมือในโครงการฯ..
   
   
นายสงบ สุขนาแซง นายกเทศมนตรีตำบลชีลองร่วมลงนามในพิธีฯ พร้อมด้วยทีมงานจากเทศบาลตำบลชีลอง...
   
   
   
   
ขบวนนุ่งไทย นุ่งซิ่นส่วนราชการต่างๆ
   
ขบวนนุ่งไทย นุ่งซิ่น โรงเรียนต่างๆ
   
นางสาวตะวันณา  เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลชีลอง พร้อม ผอ.กองคลัง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมนุ่งไทย นุ่งซิ่น..
   
ขบวนนุ่งไทย นุ่งซิ่น โรงเรียนต่างๆ
   
ขบวนนุ่งไทย นุ่งซิ่น โรงเรียนต่างๆ ผ่านหน้า อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล..
   
ขบวนนุ่งไทย นุ่งซิ่น วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ
   
...จังหวัดชัยภูมิ ร่วมนุ่งไทย นุ่งซิ่น ทุกวันพระ...