เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
รากเหง้าวัฒนธรรมไทย นุ่งไทย นุ่งซิ่น ทุกวันพระ เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
   
สืบสานโครงการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร   จันทรโณทัย เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลชีลองร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยฯ
สืบสานวัฒนธรรมไทย นุ่งไทย นุ่งซิ่น ทุกวันพระ
นำโดย นายสงบ  สุขนาแซง นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
นางสาวตะวันณา   เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลชีลอง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกๆคน..
ผู้หญิงนุ่งซิ่น ผู้ชายใส่โสร่ง
 
..ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ...
..หลากหลายสีสัน..
 
นายแบบ...นางแบบ ชุดไทย
ณ ห้องประชุมภูคุ้มข้าว
เทศบาลตำบลชีลอง
...รากเหง้าวัฒนธรรมไทย...
...ยินดีต้อนรับ และให้บริการ ทุกส่วนราชการและพี่น้องประชาชน...