เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวขาว   ตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
   
ต้อนรับคณะสาธารณสุขนิเทศจากเขต9 จังหวัดนครราชสีมา...ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวขาว...ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
นายสงบ  สุขนาแซง นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชีลองร่วมต้อนรับ..
..ผู้นำชุมชน  อสม. และพี่น้องประชาชนตำบลชีลองร่วมให้การต้อนรับ..
   
โรงพยาบาลชัยภูมิ และสาธารณสุขอำเภอเมืองร่วมให้การต้อนรับคณะนิเทศฯ
..คณะ อสม. ตำบลชีลองยินดีต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง..
   
...พบปะ กลุ่ม อสม. ตำบลชีลอง...
   
..นวดแผนไทย..รพ.สต.หนองบัวขาว...
   
   
..เจ้าหน้าที่สาธารสุขจาก รพ.สต.หนองบัวขาว พร้อมรับการนิเทศฯ..
.. ท่านนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง กล่าวต้อนรับ คณะสาธารณสุขนิเทศฯ ..