เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
Big Cleaning day เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
   
คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลชีลอง ร่วมทำความสะอาดบริเวณต่างๆ
...บริเวณโรงจอดรถ...
..บริเวณรอบนอกอาคารสำนักงาน..
นำทีมโดย นายสงบ  สุขนาแซง นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง..
..บรรยากาศการทำความสะอาดและจัดระเบียบห้องทำงาน ในสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง..
..ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดจร้า..
   
ห้องทำงานที่สะอาดเป็นระเบียบ....ห้องท่านนายกฯ และห้องท่านปลัดฯ....