เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
งานแสดงนิทรรศการชีลองโมเดล   Cheelong Education Fair
   
งานแสดงนิทรรศการชีลองโมเดล   Cheelong Education Fair  ณ  โรงเรียนชีลองวิทยา  ตำบลชีลอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ
   
.... ห้องแถลงข่าว งานแสดงนิทรรศการชีลองโมเดล .....
นายสงบ สุขนาแซง นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานตำบลชีลอง ร่วมงานชีลองโมเดล....
...การแสดงของน้องๆนักเรียนโรงเรียนชีลองวิทยา ต้อนรับผู้มาร่วมงาน....
พิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนชีลองวิทยา
ประธานเปิดงานโดยท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต30 พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง และกำนันตำบลชีลอง...
พิธีเปิดงานให้เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมความรู้จึงให้ประธานเปิดงานด้วยการยิงจรวดขวดน้ำ
..คณะคุณครู...เตรียมอุปกรณ์ในการยิงจรวดขวดน้ำ....
...ภาพบรรยากาศบริเวณงาน...
   
...กิจกรรมการประกวดร้องเพลง...โดยน้องๆจากโรงเรียนต่างๆในตำบลชีลอง....