เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
เทศบาลตำบลชีลอง  ลงพื้นที่ช่วยเหลือภัยแล้ง  โซนบ้านหนองบัวขาว
   
เทศบาลตำบลชีลองแก้ปัญหาขาดน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรณ์ บ้านหนองบัวขาว หมู่5 หมู่17 และบ้านโสกน้ำขาว หมู่15...
นายสงบ สุขนาแซง นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา....
นางสาวตะวันณา   เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลชีลอง พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง...น้ำประปาไม่ไหล....
   
..ราษฎรณ์นำรถเข็นพร้อมถังใส่น้ำมาขนน้ำไปไว้ใช้ในครัวเรือน..
ท่านปลัดฯ ทดลองลากรถเข็นน้ำ....สบายมากค่ะ....
   
หนูน้อย....คลายร้อน
   
ท่านนายกฯให้สัมภาษเรื่องปัญหาภัยแล้งและปัญหาเรื่องน้ำประปากับนักข่าวช่อง 7 และช่องสปริงนิวส์....
...ออกให้บริการน้ำตามจุดต่างๆ ในพื้นที่มีปัญหาขาดน้ำอุปโภคบริโภค...