เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
วันท้องถิ่นไทย  จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี ๒๕๕๘
   
ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปทรงม้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
...ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดชัยภูมิร่วมงานวันท้องถิ่นไทย...
   
....วางพานพุ่มดอกไม้....
สักการะหน้าพระบรมรูปทรงม้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่๕
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร   จันทรโณทัย วางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมถวายสักการะฯ....
   
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกล่าวเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘
   
...เทศบาลตำบลชีลองร่วมถ่ายรูปหมู่ วันท้องถิ่นไทย...
   
...ร่วมถ่ายรูปกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ...
พร้อมร่วมโครงการ "ชัยภูมิเมืองสะอาด ชาญฉลาด คัดแยกขยะ"
...ท่านผู้ว่าฯ กล่าวเปิดโครงการ....