เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
โครงจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
   
เบื้องหลังการเตรียมงานวันผู้สูงอายุ
   
   
รับบริการตรวจจาก รพ.สต.ชีลอง และ รพ.สต.หนองบัวขาว...
   
   
ท่านปลัดเทศบาลตำบลชีลอง นางสาวตะวันณา  เตชิณี ประธานดำเนินงาน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานวันผู้สูงอายุ..
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง นายสงบ   สุขนาแซง เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุ...ประจำปี 2558
   
   
   
มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุดีเด่นด้านต่างๆ
   
   
..ประกวดพูดคำใหญ่..(พูดขี้โม้)
   
ประกวดนายแบบนางแบบ..ผู้สูงอายุ
   
   
   
กิจกรรมบนเวที...หมอลำกลอน..
มอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุทุกๆหมู่บ้านในตำบลชีลอง
   
   

...บรรยากาศบริเวณโรงทาน...

   
   
ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
   
ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ