เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับภัยแล้งในท้องที่อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
   
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.   ณ หอประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
นายวิเชียร   จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ นายนเรศ  จิตสุจริสวงค์ รองเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์...
มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ในท้องที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
มอบถุงยังชีพจำนวน ๓๐๐ ครอบครัว
...แผนกจัดเตรียมสิ่งของต่างๆ ลงถุงพระราชทานฯ...