เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
ร่วมปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
   
นายสงบ สุขนาแซง นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชีลอง ร่วมปลูกต้นไม้....