เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
อำเภอยิ้ม / เทศบาลเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
   
นางสาวตะวันณา   เตชิณี   ปลัดเทศบาลตำบลชีลอง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลชีลอง...
นายสงบ   สุขนาแซง   นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดงาน....
สินค้าที่นำมาจำหน่ายในงาน
ท่านนายอำเภอเมืองชัยภูมิ เยี่ยมชมรอบๆบริเวณงาน...
นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลชีลอง อุดหนุ่นตะกร้า สินค้าโอท๊อปตำบลชีลอง

บริการจากปศุสัตว์ บริการตัดผมฟรีจาก กองร้อย อส.
บริการตรวจสุขภาพ จาก รพ.สต.ชีลอง บริการตรวจสุขภาพ จาก รพ.สต.หนองบัวขาว
   
การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ
อำเภอเมืองชัยภูมิ มอบผู้ห่มกันหนาวให้กับราษฎรณ์ผู้ยากไร้
ร่วมเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบปะประชาชน เทศบาลตำบลชีลอง
ท่านนายกเทศมนตรีเปิดงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่...ประจำปี ๒๕๕๙
ให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน