เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
โครงการรากเหง้าวัฒนธรรมไทย "นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ปีที่ ๒"  จังหวัดชัยภูมิ
   
คณะเทศบาลตำบลชีลอง เตรียมความพร้อมหน้าศาลากลาง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการ นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ปีที่๒
นายสงบ   สุขนาแซง   นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง พร้อมทีมงานร่วมโครงการ นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ปีที่๒

ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ท่านรองผู้ว่าฯกล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ...
ท่านผู้ว่าฯ กล่าวเปิดงานโครงการ พร้องลั่นกลองเส็ง เปิดโครงการรากเหง้าวัฒนธรรม "นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ปีที่๒ "

เทศบาลตำบลชีลองร่วมเดินรณรงค์ตามโครงการ นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ปีที่ ๒