เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง

แหล่งท่องเที่ยวในตำบล และจังหวัดชัยภูมิ

   

                     สนามบินเล็กหนองบัวขาว แต่ก่อนจังหวัดชัยภูมิเราได้มีสนามบินอยู่ใน ตัวจังหวัด ซึ่งต่อมาส่วนราชการต่างๆได้ขอบริเวณดัง กล่าวเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ
เช่น เทศบาล , ที่ว่าการ อำเภอ ,สนามกีฬา ฯลฯ ดังนั้นทางกองท่าอากาศยานจึง หาสถานที่ สร้างสนามบิน ที่มีลู่วิ่งประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันบริเวณรอบๆ ได้มีประชาชนเช่าทำการเกษตร และในอนาคตอาจมีการปรับปรุ่ง
ให้เป็นสนามบินเพื่อ การพาณิชย์ขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  ที่ตั้ง   ตั้งอยู่หมู่บ้านหนองบัวขาว
หมู่ที่  5  ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
   
   

         ภูกุ้มข้าว แต่ก่อนจะเป็นภูเขาขนาดเล็กจำนวนหลายลูก ที่ชาวบ้านเรียกกัน
เช่นภูโหล่น ภูฮัง และภูกุ้มขาว ซึ่งต่อมา
ได้มีการจับจองที่เพื่อทำการเพราะปลูกในบริเวณภูขนาดเล็กเหล่านั้นทำให้ปัจจุบัน
พื้นที่ของภูกุ้มข้าวมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ซึ่งปัจจุบันบริเวณรอบๆ ได้มีประชาชน
เช่าทำการเกษตร และเป็นที่เลี้ยงสัตว์ในช่วงทำไร่ทำนา

ที่ตั้ง   ตั้งอยู่หมู่บ้านท่าขามแป และบ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 
9 หมู่ที่ 11   ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
 
   
   

         โสกนกเต็น แต่ก่อนพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะเป็นลักษณะเป็นแหล่งน้ำ(โสกน้ำ) และบริเวณโสกน้ำดังกล่าวได้มีนกกระเต็น (นกเต็น)      จำนวนมากได้อาศัยบริเวณ โสกน้ำดังกล่าวเป็นที่อาศัยและเป็นแหล่งอาหาร ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่า โสกนกเต็น ปัจจุบันได้มีการขุดลอกเป็นหนองน้ำสาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ อุปโภคบริโภค พื้นที่ของโสกนกเต็นมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่  และบริเวณรอบๆ ได้มีประชาชนเช่าทำการเกษตร และเป็นที่เลี้ยงสัตว์ในช่วงทำไร่ทำนา

  ที่ตั้ง   ตั้งอยู่หมู่บ้านหัวหนอง และบ้านหนองบัวขาว
หมู่ที่ 5 หมู่ 6   ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติตาดโตน  

                    อุทยานแห่งชาติตาดโตน เดิมเป็นบริเวณป่าสงวนแห่ง ชาติภูแลนคา ได้ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2523 มีอาณาบริเวณ ครอบคลุมเนื้อที่ 135,738 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงโดยมี เทือกเขาล้อมรอบที่ราบเอาไว้ ตอนกลางเป็นหุบเขากว้างใหญ่ เทือกเขาที่ล้อมรอบ นี้ประกอบด้วยยอดเขาสูง ได้แก่ ภูเกษตร ภูคี ภูหยวก ภูโค้ง ภูอีเฒ่า เป็นต้น                   อุทยานแห่งชาติตาดโตนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมและ พักค้างแรม ที่เรือนรับรองที่ทาง อุทยานจัดไว้บริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ใช้ฝึกอบรม สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน เป็นผลทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้น มีรายได้จากการนำสินค้า และอาหารพื้นเมืองไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว

   
  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
                         อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต ตั้งอยู่บนรอยต่อ 3 แบบคือ แบบแรกตั้งอยู่ บนรอยต่อของ จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดลพบุรี แบบที่สองตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นดินที่ราบสูง กับที่ราบลุ่มและแบบที่สามตั้งอยู่ บนรอยต่อของภาค กลางกับภาคอีสาน คือเทือกเขาพังเหย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต อันชัดเจนของภาคกลางกับภาคอีสานมีพื้นที่ 112 ตร.กม.หรือประมาณ 70,000 ไร่ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2537 เป็นต้นมา สภาพป่าโดยทั่วไป เป็นป่าเต็งรังหรือป่าโคกและหญ้าเพ็ก มีป่าหินรูปร่าง แปลกๆ กระจายอยู่ตามทุ่งหญ้าเป็นบริเวณกว้าง กว่า 1,000 ไร่ มีต้นไม้เล็กใหญ่และ กล้วยไม้ต่าง ๆ ขึ้นเต็ม ในช่วงฤดูฝนระห่วางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม มีดอกกระเจียวขึ้นอยู่เต็มบริเวณ ส่วนฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม มีดอกกล้วย ไม้ป่าสีเหลืองขึ้นตามซอกหิน นอกจากนี้บริเวณเหนือสุดของ แนวป่าหินงามและ ทุ่งดอกกระเจียว ยังมีหน้าผาสูงชัน ความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 846 เมตร เรียกว่า "สุดแผ่นดินของที่ราบสูง"
   
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  
                 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อยู่บนเส้นทางที่จะเข้าสู่เขื่อนจุฬาภรณ์ ระหว่าง กม. ที่ 24 - 25 ทางด้านซ้ายมือ มีพื้นที่ประมาณ 1,560 ตร.กม. ภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาหินทราย มีหน้าผาสูงอยู่ทั่วไป สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกำเนิด ของลำน้ำพรม ลำสะพุง แม่น้ำชี และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมาย รวมทั้งมีนก ที่มีไม่น้อยกว่า 350 ชนิด เหมาะสำหรับการ ทัศนศึกษาพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า การเพาะ เลี้ยง และการ ขยายพันธุ์สัตว์ป่า เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ นกยูง เก้ง กวาง กระจง เป็นต้น โดย จัดที่ให้อยู่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ มากที่สุด มีสถานที่ที่น่าสนใจ ได้แก่ ศาลปู่เหนาะ ลำน้ำพรม บึงแปน น้ำตกตาดครอ และทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาธรรมชาติเท่านั้น ซึ่งสามารถติดต่อขออนุญาตโดย ทำหนังสือถึงหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้โดยตรง
   
  มอหินขาว
       มอหินขาว เป็นปรากฏการณ์หินรูปทรงแปลกๆ อยู่บน เทือกภูแลนคา ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ ที่อยากแนะนำ ให้ได้รู้จักแวะเวียนเที่ยวชม เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและ อยู่ไม่ไกลจาก ตัวเมืองชัยภูมิมากนัก   มอหินขาว   แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณ   สำนักสงฆ์หินขาว บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิอยู่ห่างจากตัวเมือง ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 60 กิโลเมตร ตามถนนสายชัยภูมิ - น้ำตกตาดโตน - ท่าหินโงม ถึงสามแยกทางไปบ้านแจ้งเจริญ   เลี้ยวซ้ายเข้าไปถึงทางโค้ง บ้าน วังน้ำเขียว - บ้านวังคำแคน ประมาณ 9 กิโลเมตร   จะถึงบริเวณที่ตั้งของหิน ขนาดใหญ่ จำนวนหลายแท่งและกลุ่มหินอีกจำนวนมาก   ขนาดลดหลั่นกัน ใหญ่บ้างเล็กบ้าง ขึ้นอยู่ประปรายในพื้นที่เทือกเขา "ภูแลนคา" อาจเรียกได้ว่า เป็นแกรนแคนยอนของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง หรือ แกรนแคนยอนของเมืองชัยภูมิก็ว่าได้
   
   
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลชีลอง
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

 

ลำดับ

 

กิจกรรม

 

ระยะเวลา

 

สถานที่ดำเนินการ

 

หมายเหตุ

๑.

บุญเดือน ๓ บุญปั้นข้าวจี่

  ก.พ. ๖๑

วัดชัยศรีสมสะอาด ม.๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.

บุญเดือน ๔ บุญผะเหวด

  มี.ค ๖๑

วัดอารมณ์ชื่น ม.๗,

๓.

ประเพณีสงกรานต์เขตเทศบาลฯ

  เม.ย. ๖๑

เทศบาลตำบลชีลอง

๔.

บุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพระยาแล
บุญศาลเจ้าพ่อหลวงสุวรรณ
บุญประเพณีศาลปู่เจ้าทะเลแก้ว

  พ.ค. ๖๑

-  เทศบาลตำบลชีลอง
-  บ้านหนองบัวขาว ม. ๕
-  บ้านกุดเหม่ง  ม. ๒

๕.

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

  ก.ค. ๖๑

เทศบาลตำบลชีลอง

๖.

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน

  ส.ค. ๖๑

บ้านชีลอง ม. ๑+ ๑๖

๗.

ประเพณีบุญข้าวกะยาศาส

  ก.ย. ๖๑

ทุกหมู่บ้าน

๘.

ประเพณีออกพรรษา

  ต.ค. ๖๑

ทุกหมู่บ้าน

๙.

ประเพณีลอยกระทง

  พ.ย. ๖๑

เทศบาลตำบลชีลอง

๑๐.

 

 

 

 

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่
- ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 

 

 

ตลอดทั้งปี

 

 

- ศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรผสมผสาน บ้านหัวหนอง ม. ๖
-ศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรผสมผสาน บ้านโนนดู่ ม.๑๓

-ท่องเที่ยวแพทย์แผนไทย

ตลอดทั้งปี

-  บ้านใหม่พัฒนา ม. ๑๑
-  บ้านหนองบัวขาว ม. ๕

-ปฏิบัติธรรม

ตลอดทั้งปี

วัดเกี่ยวอุปเสโน

 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลชีลอง
อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
งานแห่บายศรีประเพณีบุญเดือนหก เจ้าพ่อพญาแล


 

**********************************************
เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ