เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
นายสงบ   สุขนาแซง  นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง  ลงพื้นที่ช่วยในการกำจัดวัชพิชที่ขวางทางเดินน้ำลำห้วยชีลอง บริเวณวัดชัยศรีสมสะอาด บ้านกุดเหม่ง หมู่ ๒ ตำบลชีลอง