เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
ท้องถิ่นรักการอ่าน เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
   
เชิญร่วมบริจาคหนังสือได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-051100- 1
เพื่อมอบให้แก่ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่านประจำหมู่บ้าน