เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ